VDL Financieel Advies

voor een zorgloze financiële toekomst Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht gesteld door de AFM om een dienstverleningsdocument aan te bieden. 

Daarnaast moeten deze zichtbaar en toegankelijk worden gepubliceerd op de website.\

HYPOTHEEKv5.pdf 


RISICOv5.pdf 


RISICOv5a.pdf 


VERMOGENv5a.pdf 


HYPOTHEEKv5a.pdf