VDL Financieel Advies

voor een zorgloze financiële toekomst Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht gesteld door de AFM om een dienstverleningsdocument aan te bieden. 

Daarnaast moeten deze zichtbaar en toegankelijk worden gepubliceerd op de website.