schuldhulpverlener

uw schuldhulpverlener regelt het vrijwillige minnelijk schulden traject. Uw schuldhulpverlener :

 • maakt een saneringsplan om uw schulden op te lossen
 • stelt een overeenkomst met u op
 • treft betalingsregelingen met uw schuldeisers
 • betaalt (in het begin) uw vaste lasten
 • betaald uw weekgeld voor uw dagelijkse uitgaven


schuldbemiddeling


Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken.


welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

Heeft u een aanvraag voor een minnelijk schuldentraject gedaan ? dan heeft u direct een aantal verplichtingen:

 • identificatieplicht: U heeft een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
 • inlichtingsplicht; U moet informatie geven over u financiële situatie. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon of uitkeringsspecificaties.
 • medewerkingsplicht: U moet meewerken aan uw (financiële) situatie zo stabiel mogelijk te krijgen. Zo moet u inkomen hebben ,toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen bij de belastingdienst en mag u geen nieuwe schulden maken.
 • plichten vanuit de bijstand: ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich ook aan de regels uit de participatiewet houden

uw schuldhulpverlener kan ook andere verplichtingen opleggen. Deze staan in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

komt u verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw minnelijk schuldentraject.


hoe kan ik mijn schulden oplossen?

maak een overzicht van :

 • uw inkomsten

 • uitgaven

 • schulden


Bezuinig waar u kunt. Bijvoorbeeld door abonnementen op te zeggen, zoals een tijdschrift of een maandelijkse loterij. Zo houdt u meer geld over om aan uw schulden te betalen .

komt u hier niet uit? Vraag dan hulp aan maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van uw gemeente bij het maken van een financieel overzicht.


Stel een betalingsregeling voor

neem contact op met de schuldeisers. Stel een bedrag voor dat u maandelijks kan aflossen. Stuur uw overzicht mee,

zodat de schuldeiser kan zien hoeveel u kan aflossen.

U kunt eventueel ook een berekening van uw beslagvrije voet meesturen.


Stuur voorstel per brief of e-mail naar uw schuldeiser en vraag om een ontvangstbewijs.

betalingsregeling nakomen

spreekt u een betalingsregeling af ?

Maak dan op tijd het bedrag aan uw schuldeiser over.

komt u uw betalingsregeling niet na? Dan kan uw schuldeiser:

 • aan de rechter een vonnis vragen om bijvoorbeeld loonbeslag te leggen

 • een dwangbevel afgeven. Hierdoor kan een deurwaarder beslag leggen.

Voorkom dat u hierdoor extra kosten moet betalen. Stel de betalingsregeling op tijd voor en kom afspraken na.


Vraag hulp aan een budgetbeheerder

lukt het niet om uw schulden zelf te regelen? Vraag dan hulp aan een budgetbeheerder.

u kunt o.a. een budgetbeheerder inschakelen als:

 • u veel complexe schulden heeft

 • het niet lukt om haalbare afspraken te maken met uw schuldeisers

 • het u niet lukt om rond te komen met het geld dat u maandelijks ontvangt

U kunt budgetbeheer aanvragen via uw gemeente of een budgetbeheerder in uw regio.

ONZE DIENSTEN
Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!